În perioada 1966-1977 s-au înregistrat creșteri ale populației, datorate în principal construcției Canalului Dunăre-Marea Neagră, întrucât în aceste localități au fost amplasate și dezvoltate baze de producție ale canalului și tabere de cazare a forţei de muncă. După încheierea lucrărilor la canalul Dunăre-Marea Neagră, populația comunei a scăzut continuu în perioada 1977-1998, dar a crescut cererea pentru construcția de locuințe pe loturi datorită disponibilizării forței de muncă de la lucrările Canalului Dunăre – Marea Neagră, ce s-au orientat spre activitățile agricole.
Majoritatea locuitorilor sunt români (96,01%). Pentru 3,75% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,88%).
Pentru 3,75% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
În ceea ce privește forța de muncă, la nivelul anului 2019, din efectivul populației, figurează 130 salariați aprox. 6% dintre locuitori erau salariați în diferite domenii: agricultură, industrie, comerț, transport, poștă, administrație publică, învățământ, sănătate și asistență socială.
Din punct de vedere al repartizării populației pe localități componente, situația aferentă anului 2019 conform Fișei localității este următoarea:

Total

SALIGNY

FĂCLIA

ȘTEFAN CEL MARE

2091

776

802

513

Numărul de locuitori ai comunei Saligny la nivelul anului 2019 era de 2.340 persoane, reprezentând 0,30% din totalul populației județului Constanța și 0,99 % din totalul populației de la sate, din județul Constanța în anul 2017.
În funcție de naționalitate, 2072 de persoane sunt de naționalitate română, pentru restul nefiind disponibilă această informație.
În funcție de apartenența la anumite culte, conform recensământului din anul 2011, 2069 de persoane sunt de religie ortodoxă, iar pentru restul de persoane informația nu este disponibilă.

Sari la conținut