Programele, proiectele și activitățile în curs de desfășurare

Nr. crt.
Titlul proiectului
1
Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Saligny, județul Constanța
2
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în grădinița cu program normal Saligny, județul Constanța
3
Digitalizarea Primăriei – UAT Saligny
4
Modernizarea și reabilitarea intersecției străzilor Frunzelor cu Mărgăritarului din localitatea Ștefan cel Mare, comuna Saligny, județul Constanța
5
Sistematizarea și construirea de șanțuri, colectare, scurgere și evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Energiei, comuna Saligny, județul Constanța în vederea prevenirii inundațiilor
6
Sistematizarea și construirea de șanțuri, colectare, scurgere și evacuare ape pluviale în zona Făclia, strada Prunilor, comuna Saligny, județul Constanța în vederea prevenirii inundațiilor
7
Transport verde și stații de încărcare electrice

Programele, proiectele și activitățile realizate

Nr. crt.
Titlul proiectului
Tip buget
1
Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Saligny, județul Constanța
Fonduri PNDR 2015
2
Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Saligny cu un buldoexcavator
Fonduri PNDR 2015
3
Construirea birourilor și anexelor în sediul Primăriei Saligny
Fonduri PNDL 2016
4
Modernizarea și reabilitarea rețelei de străzi din comuna Saligny, județul Constanța - 24 km
Fonduri PNDL 2016-2021
5
Construirea casei mortuare în localitatea Saligny, comuna Saligny
Bugetul local 2015
6
Construirea casei mortuare în localitatea Ștefan cel Mare, comuna Saligny
Bugetul local 2015
7
Construirea căminului cultural în localitatea Ștefan cel Mare, comuna Saligny
Fonduri PNDL 2020
8
Înlocuirea conductelor de apă potabilă în localitatea Făclia, comuna Saligny, județul Constanța
Bugetul local 2019
9
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Saligny, județul Constanța
Fonduri PNDL 2020
10
Construirea terenului de sport în localitatea Ștefan cel Mare
Consiliul Județean 2021
11
Extinderea rețelei de alimentare cu apă localitatea Făclia - zona tabără, comuna Saligny, județul Constanța
Fonduri PNDL 2020
12
Extinderea rețelei de iluminat public în satul Făclia – zona tabără, comuna Saligny, județul Constanța
Fonduri PNDL 2021
13
Extinderea și modernizarea rețelei de străzi – zona tabără, localitatea Făclia, comuna Saligny, județul Constanța
Fonduri PNDL 2021
Sari la conținut