Elena-Cornelia
CRĂCIUNESCU

Consilier Local
Președintele Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie activități socio-culturale și sportive, culte, protecția mediului și turism
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut