Ioan
MAZILU

Consilier Local
Președintele Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, protecție copii și tineret
Vechimea în administrație publică:
14 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut