Viorel-Vasile
DOBRESCU

Consilier local
Membru Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut